Gemeente Cranendonck: “Obsurv maakt integraal beheer mogelijk”

Integraal beheer. Dat is de ambitie van de gemeente Cranendonck waar het gaat om de leef- en werkomgeving. “En dankzij Obsurv wordt dat ook mogelijk”, vertelt Guus Zabel, medewerker Beheer.“Zodra we op basis van ambitieniveaus en beheerkosten varianten kunnen berekenen voor ál onze beheertaken, kan de gemeente op beleidsniveau afwegingen maken en veel bewuster sturen.”

Voordat gemeente Cranendonck zo’n twee jaar geleden Obsurv in gebruik nam, had zij voor het beheer van haar wegen een ander programma in gebruik. En hoewel dat beheerpakket beperkt was qua mogelijkheden, was er in ieder geval een basis aan gegevens. “Inmiddels zijn alle gegevens voor wegbeheer in Obsurv opgenomen”, vertelt Zabel. “Voor groen en riolering hadden we nog geen beheerpakket, en met die gegevens zijn we nog druk bezig. Maar het wachten was ook een klein beetje op de BGT, want die is leidend voor ons.”

Vastleggen van beheersituatie in BGT-vlakken

Alle vlakken in Obsurv worden gekoppeld aan de BGT-vlakken en met dat proces is men nog druk bezig bij Cranendonck. “De BGT geeft keurig aan voor alle vlakken wie de eigenaar is”, legt Zabel uit. “Maar qua beheer ziet het plaatje er soms anders uit. Zo zijn er vlakken waarvan wij geen eigenaar zijn, maar wel de beheerverantwoordelijkheid dragen. Andersom kan het zijn dat wij de eigenaar zijn, maar dat het beheer bijvoorbeeld bij een particuliere partij ligt.”

Het vastleggen van de daadwerkelijke beheersituatie kost veel tijd. Vaak is het zelfs een kwestie van fysiek langsgaan op de plekken om de situatie nauwkeurig te inventariseren. “Veel van die kennis zit bij onze lokale mensen”, zegt Zabel. “Het grote voordeel is dat die kennis nu ook digitaal wordt opgeslagen in Obsurv. Maar ik moet bekennen dat het veel werk is. Meer dan we van tevoren hadden verwacht.”

Integraal beheer gaat ons veel opleveren

Desondanks is Zabel toch vooral optimistisch gestemd. “Het is een investering in tijd. Maar als het eenmaal is vastgelegd, dan heb je ook wat. Dan kunnen we gaan spelen met ambitieniveaus en beheerscenario’s.”

Op het gebied van wegbeheer doet de gemeente dit al, omdat alle gegevens ingevoerd en beschikbaar zijn. “Die ervaringen zijn uitermate positief”, legt Zabel uit. “Maar stel je voor als we naast het wegbeheer ook riolering en groen in Obsurv hebben ingevoerd. Dan kunnen we de meerjarenplanningen voor de verschillende beheergebieden ook optimaal op elkaar afstemmen. Als er rioolwerkzaamheden gepland staan en een toegangsweg toch al wordt afgesloten, dan kan het een ideaal moment zijn om op hetzelfde moment de bomen te gaan snoeien, zodat die weg maar één keer hoeft te worden afgesloten.”

Op dezelfde manier zal gemeente Cranendonck ook het beheer voor bebording, wegmeubilair en straatverlichting toevoegen aan Obsurv.

Van kennis bezitten naar kennis delen

Anders dan veel andere gemeenten die overstappen op Obsurv, was het werken met een uitgebreid beheersysteem iets nieuws voor veel van de beheerders. “En voor sommigen van ons was dat best even wennen”, vertelt Zabel. “De kennis waar medewerkers vaak individueel over beschikten, die moest in Obsurv worden opgenomen. En dat was een proces van kennis bezitten naar kennis delen.”

Nu, 2 jaar verder, durft Zabel wel te stellen dat de beheerders zelf ook steeds meer de voordelen van Obsurv zien. En er in ieder geval gebruik van maken. “Het is bijvoorbeeld veel makkelijker geworden voor beheerders om de stand van zaken te visualiseren”, aldus Zabel. “En voor de gemeente als organisatie is het natuurlijk een geruststelling te weten dat onze beheerkennis nu niet alleen in de hoofden van mensen is opgeslagen, maar ook in een beheersysteem dat de continuïteit van ons beheer van de openbare ruimte bewaakt.”

Wil je meer weten over de ervaringen van deze gemeente of over Obsurv?

Bel 0800 – 0224401 of stuur ons een e-mail, wij brengen je graag in contact. Of we komen langs voor een demonstratie. Obsurv eerst met eigen ogen bekijken? Vraag nu de gratis licentie aan.

 

licentie aanvragen