Doe meer met uw beheerdata!

Als beheerder van de openbare ruimte verzamelt en beheert u veel gegevens. Wist u dat het ook mogelijk is om deze gegevens te delen met een breed publiek als Open Data? Dit maakt onder andere de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en apps mogelijk. En daar kunnen u en de inwoners van uw gemeente weer veel aan hebben. In Obsurv is het delen van beheerdata heel eenvoudig.

Open Data

Vanuit de overheid wordt al enkele jaren gewerkt aan het beter en eenvoudiger beschikbaar maken van overheidsinformatie aan de maatschappij. Een term die in dit kader veel gebruikt wordt is ‘Open Data’. Een overheid die werkt met Open Data, stelt data en informatie vrij ter beschikking aan iedereen. Op https://data.overheid.nl vindt u een actueel overzicht van alle beschikbare datasets binnen de Nederlandse overheid.

Geen obstakels

Vrij betekent overigens niet per se dat de gegevens gratis ter beschikking worden gesteld, maar uiteraard mag dit wél! In principe betekent ‘vrij’, of ‘open’ dat er zo min mogelijk obstakels worden opgeworpen om toegang tot die gegevens te krijgen. Dit kunnen obstakels zijn in de vorm van beperkende gebruikslicenties en gesloten bestandsformaten.

Innovatieve oplossingen

Het delen van uw Obsurv-gegevens opent mogelijkheden voor allerlei innovatieve oplossingen. Denk onder meer aan een app voor het vinden van een parkeerplek (www.parkshark.nl).

Informatie als CSV of als shapefile exporteren

Om gegevens uit Obsurv snel en eenvoudig beschikbaar te maken kunt u al elke willekeurige selectie direct naar het CSV-formaat exporteren. Dit is prima voor administratieve gegevens, maar voor geografische gegevens is dit formaat niet goed bruikbaar. Een bestandsformaat dat veel ondersteund wordt, is het shapefile-formaat. En het mooie is nu, dat met de komst van Obsurv 2.0, u ook direct elke selectie in Obsurv naar het shapefile-formaat kunt exporteren en ter beschikking kunt stellen aan de buitenwereld.

Een mooi voorbeeld van een gemeente die haar beheerdata open ter beschikking stelt, is het Open Data platform van de gemeente Hollands Kroon.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om meer met uw beheerdata te doen? En wilt u met eigen ogen zien hoe u uw Obsurv-gegevens eenvoudig kunt delen? Kom kennismaken met Obsurv 2.0 op onze Obsurv Gebruikersdag op 1 november 2016 in Utrecht. De dag is gratis, dus meld u snel aan.

U kunt voor nadere informatie of het aanvragen van een gratis demolicentie natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.

contact