Dataverrijking en analyses met BOR-data in Geoweb

Een adviseur van Grontmij heeft een post-HBO opleiding GIS afgerond aan Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences. Voor zijn afstudeercasus heeft hij de mogelijkheden van dataverrijking en analyses met BOR-data in GeoWeb onderzocht. Om workflows te ontwikkelen in GeoWeb voor gemeenten, voor optimalisatie van de buitenruimte.

obsurvgeoweb
Optimaliseren van de buitenruimte

Steeds meer informatie is via het web beschikbaar. Obsurv (beheersysteem van Grontmij) en GeoWeb (een WebGIS-oplossing van Grontmij voor het delen van ruimtelijke informatie) zijn ook webbased. Door informatie te combineren, analyses te maken en nieuwe informatie te genereren, kan de inrichting van de buitenruimte geoptimaliseerd worden.

Klantonderzoek onder beheerders en beleidsmakers gemeenten

Voorafgaand aan de afstudeercasus is er een klantonderzoek uitgevoerd onder beheerders en beleidsmakers van verschillende gemeenten. Dit onderzoek had als doel om een beeld te krijgen aan welke analyses er behoefte is.
doorrijhoogte

Voorbeeld: bepalen van een doorrijhoogte onder bomen

Een voorbeeld van een analyse, is het bepalen van een doorrijhoogte onder bomen. Op basis van het wegtype en de categorie verkeer die de weg gebruikt, is te bepalen wat de doorrijhoogte moet zijn. Bomen die binnen de invloedssfeer staan van de weg (afhankelijk van de boomgrootte en kroondiameter) kunnen worden voorzien van de gewenste takvrije stam. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om Obsurv aan te vullen en zo een inspecteur te helpen met het bepalen of er sprake is van laaghangende takken. Die nu of in de toekomst voor problemen kunnen zorgen.

Zelf variabelen aanpassen en scenario’s uitrekenen

Er zijn meerdere analyses onderzocht, bijv. ook het bepalen van de dichtheid van afvalbakken in het stadscentrum. Om deze analyses gemakkelijk in de praktijk toe te passen, kunnen deze omgezet worden in een workflow in Geoweb. Beheerders en beleidsmedewerkers van gemeenten kunnen door het doorlopen van zo’n workflow, zelf de variabelen aanpassen en scenario’s uitrekenen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met een van onze adviseurs.