BGT opbouwen? Eerst een kwaliteitstoets van de beheergegevens!

Gemeente Someren heeft Grontmij opdracht gegeven om een kwaliteitstoets beheersysteem voor de openbare ruimte uit te voeren. Met de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is het belangrijk om te weten of met de beheergegevens een objectenkaart gemaakt kan worden. Die aan de minimale eisen van deze wettelijke verplichting voldoet. Vervolgens kan de gemeente bepalen of zij een aanvulling willen doen. Belangrijk om te weten, voordat de gemeente start met de opbouw van de BGT.

BGT zorgt voor andere voorwaarden aan beheergegevens

Door de huidige ontwikkelingen in de informatievoorziening, waaronder ook de BGT, worden er andere voorwaarden gesteld aan de beheergegevens dan enkele jaren geleden. Op basis van de kwaliteitstoets van de huidige beheerdata, wil de gemeente besluiten of de betreffende beheergegevens voldoende kwalitatief in orde en betrouwbaar zijn, om deze te gebruiken bij de opbouw van de BGT. Voor het bijhouden van de beheergegevens maakt de gemeente Someren momenteel gebruik van dg DIALOG BOR.

Meer met minder

Daarnaast wordt door teruglopende budgetten, ook strenger gelet op de bestedingen en de daarvoor geleverde prestaties. Om hierop te kunnen aansluiten moet het beheersysteem op een goede manier zijn ingericht, gevuld en worden onderhouden.

Onderzoek binnen de kwaliteitstoets

Voor het onderzoek zijn interviews met de beheerders gehouden en zijn de beheergegevens zowel op de database, als in het veld getoetst op volledigheid en actualiteit. Ook is de kwaliteit van de huidige GBKN beoordeeld. Tevens is gekeken of de kennis die binnen de gemeente beschikbaar is, voldoende is en of de werkprocessen in orde zijn. Grontmij heeft aanbevelingen gedaan, waarmee de gemeente Someren een actieplan opstelt voor het vervolg.

Wilt u weten of uw beheergegevens voldoende op orde zijn om te BGT op te bouwen? Laat uw gegevens toetsen en neem contact met ons op.

 

contact