Beter stedelijk waterbeheer door onbelemmerde uitwisseling van gegevens

Begin november heeft Grontmij samen met 30 andere partijen het convenant GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) getekend, tijdens een bijeenkomst bij de Stichting RIONED. Alle partijen die het convenant hebben ondertekent, passen hun software en procedures aan op het GWSW. Hiermee wordt de uitwisseling van gegevens makkelijker.

Opbouw GWSW

Het GWSW is meer dan een woordenboek met definities van objecten en bevat onder meer ook kenmerken van objecten en de onderlinge relaties. Een rioolput is een voorbeeld van een object en heeft kenmerken als ligging, afmetingen, materiaal en conditie. Een rioolput is verbonden met een rioolbuis.

Publicatie Informatiemodel Stedelijk Water

Ook is het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) gepubliceerd. Dit IMSW is een uitsnede uit het GWSW,  speciaal voor de geometrie. Zodat de uitwisseling binnen geometrische informatiesystemen kanworden bevorderd. IMSW behoort tot dezelfde familie van informatiemodellen als IMGeo, IMKL en IMWA.

Afgestemd op BGT

Het GWSW wordt onderdeel van de Conceptenbibliotheek Nederland voor de grond-, weg- en waterbouw en is afgestemd op de BGT en de objectenbibliotheek Aquo van de waterschappen.

GWSW en IMSW bekijken

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water en het Informatiemodel Stedelijk Water staan op de website van Stichting RIONED, www.riool.net.

Behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.