Afvalbedrijven met elkaar in gesprek over Beheer Openbare Ruimte

Tijdens de ‘Studiemiddag: uitbesteding BOR door afvalinzamelaars’ op 14 mei bij Grontmij, werd er levendig gediscussieerd over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn bij het overnemen van BOR- (Beheer Openbare Ruimte) taken door reinigingsbedrijven.

studiemiddagEr waren 4 presentaties o.a. door IPR Normag, de ROVA en Gemeente ZwolleDAR en Grontmij.

• Eén van de discussiepunten uit de studiemiddag was: ” Waar leg je de knip in de organisatie?”. Wat doet het reinigingsbedrijf en wat doet de gemeente? De verwachting is dat hier nog een verschuiving gaat plaatsvinden. Ook gezien de verschuiving in de taken van de reinigingsbedrijven in de loop der tijd.

• Een tweede punt dat naar voren kwam was: ” Hoe houd je het contract flexibel?”. De samenwerking tussen de gemeente en het reinigingsbedrijf is een dynamisch proces en ontwikkelt zich op basis van vertrouwen.

• Als laatste was ook burgerparticipatie een belangrijk thema. De aanwezigen gaven elkaar tips hoe ze hier mee omgaan en wat de verwachtingen zijn naar de toekomst.

Obsurv geeft strategisch inzicht

In de laatste presentatie kwam Obsurv aan bod, het webbased beheersysteem voor de openbare ruimte. Met Obsurv kan alle informatie over beheergegevens real-time worden vastgelegd en kunnen verschuivingen in taken worden bijgehouden. Ook kunnen normen, zoals afspraken uit resultaatramingen worden vastgelegd.

Gaat u ook in gesprek met gemeente of reinigingsbedrijf over samenwerking?

Neem contact met ons op voor advies, we helpen u graag verder.

contact