Aalsmeer: Obsurv biedt online inzicht in inspectie door extern boomadviesbureau

Uw boominspecties uitbesteden en toch zelf direct zicht houden op de voortgang en de resultaten van alle werkzaamheden? “Met Obsurv is dat heel goed mogelijk”, concludeert de Gemeente Aalsmeer. “En het gaat nog gemakkelijk ook.”

Boominspecties uitbesteden zonder het zicht te verliezen

Zoals iedere gemeente heeft ook Aalsmeer de verplichting op regelmatige basis de bomen op haar grondgebied te inspecteren. Veel gemeenten besluiten deze inspecties uit te besteden aan gespecialiseerde bureaus. Dit biedt efficiëntie en gemak, maar kan ook het zicht op de activiteiten verminderen.
Om toch controle te kunnen uitoefenen op de dagelijkse voortgang en de resultaten van de inspecties, kan gebruik worden gemaakt van een beheersysteem zoals Obsurv. Dankzij het gebruiksgemak en de mogelijkheden om snel gebruikers toe te voegen, kunnen aannemers in Obsurv zelf hun werkzaamheden direct in Obsurv bijhouden. De gemeente kan op haar beurt de status inzien op ieder gewenst moment.

Reproduceerbare en controleerbare systematiek

Voor de inspecties in de Gemeente Aalsmeer werd via Grontmij een boomadviesbureau ingeschakeld. Nadat alle wensen van de gemeente besproken en afgestemd waren, is een plan van aanpak opgesteld en zijn ruim 6000 bomen geïnspecteerd door de inspecteurs van het boomadviesbureau. Daarbij werd gekozen om alleen bomen ouder dan 15 jaar te inspecteren.

De Gemeente Aalsmeer kan tevreden terugkijken op haar eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze. De boominspecties zijn uitgevoerd conform de opgestelde planning en het plan van aanpak. Nadat de inspecties zijn uitgevoerd, is het in Obsurv mogelijk bij het definitief goedkeuren de bestanden van de geïnspecteerde bomen nogmaals bekijken. En naast de dagelijkse online monitoring is een eindcontrole ook mogelijk in Obsurv, zonder dat het nodig is om data te in- of uit te voeren. Hierdoor heeft de gemeente maximale zekerheid dat de juiste gegevens steeds beschikbaar zijn en kan zij – in het kader van de zorgplicht – op ieder gewenst moment aantonen dat zij middels een reproduceerbare en controleerbare systematiek de nodige zorg besteedt aan haar bomen.

Vraag een gratis licentie aan

Wilt u meer weten over hoe gemeenten hun boominspecties uitvoeren of uitbesteden? Of bent u nieuwsgierig naar Obsurv? Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.2