Ecologisch bermbeheer en gedifferentieerd maaien_bloemen

Wilde bloemen langs een weg.

Biodversiteit wordt bevorderd door ecologisch bermbeheer en gedifferentieerd maaien.