Wat kan IMBOR voor uw organisatie betekenen?

  • ABG-gemeenten & Sweco
  • Maarten van Drongelen & Jan van Malenstein
  • Zaal 214

IMBOR is een informatiemodel (CROW) dat staat voor uniformering van de vaste gegevens. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe u IMBOR gebruikt bij de informatievoorziening van uw organisatie. Daarbij komt uitgebreid aan bod waarom de ABG-gemeenten voor IMBOR hebben gekozen, en hoe IMBOR in Obsurv is toegepast.

CROW vernieuwt systematiek wegbeheer

  • CROW
  • Ceciel van Iperen
  • Zaal 214

De CROW Wegbeheersystematiek 2011 is een belangrijk instrument voor wegbeheerders. Op hun verzoek is CROW gestart met de vernieuwing van de systematiek en de ontwikkeling van een integrale assetbeheersystematiek voor de openbare ruimte. Eind 2017 worden de eerste resultaten verwacht, maar in deze sessie wordt u alvast bijgepraat.