In de praktijk: risicogestuurd wegbeheer

  • Gemeente Woerden & Sweco
  • Jamel Dirar & Marijn van den Berg
  • Zaal 212

Bezuinigingen en budgettekorten maken kwaliteitsgestuurd beheren steeds moeilijker. Daarbij worden kwaliteitseisen vaak versoepeld zonder dat risico’s in beeld zijn gebracht. Gemeente Woerden biedt een inkijkje in de praktijk en laat zien hoe zij met risicogestuurd wegbeheer inzicht krijgt in risico’s en hoe dit helpt de juiste keuzes te maken.

Kunstwerken: samen van beleid naar beheer

  • Gemeente Woerden & Sweco
  • Arend van Woerden & Nico Broek
  • Zaal 212

Veel organisaties beheren hun kunstwerkareaal op ad hoc basis. Het juiste inzicht, beleid en de benodigde middelen ontbreken. Daardoor is er ook geen duidelijk overzicht van maatregelen die jaarlijks uitgevoerd moeten worden. Hoe zorgt gemeente Woerden ervoor dat zij wél tot inzicht en overzicht komt?