Voorkom vervuiling en stank met de Vuilfuik

In Nederland zijn maar liefst 13.000 overstorten in het gemengde rioolstelsel. Na hevige regenval, kunnen de overstorten overlast veroorzaken doordat de riolen overlopen en rioolrestanten in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Speciaal voor dit probleem ontwikkelde Grontmij de Vuilfuik.