Provincie Limburg: dataoverdracht in de openbare ruimte met API’s

‘Maak optimaal gebruik van de data die beschikbaar is van de openbare ruimte’, dat is een boodschap die provincie Limburg benadrukt in deze presentatie. Met API’s zijn er namelijk steeds meer mogelijkheden voor beheerders om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare data.

Aan de hand van een live demo zal duidelijk worden hoe de provincie Limburg dit toepast voor het beheer van de openbare verlichting (OVL). Dankzij een koppeling tussen Obsurv en MOON (Montad) profiteert de organisatie namelijk van een optimale gegevensuitwisseling.

Wat was de aanleiding om voor deze koppeling te kiezen? Hoe verliep het proces? En wat levert het op? Al deze vragen komen aan de orde in deze presentatie die gericht is op OVL-beheerders, applicatiebeheerders, teamleiders, en (data)beheerders in het algemeen.