Gemeente Oldenzaal

Door klimaatverandering wordt groenbeheer steeds lastiger. Wat nou als je het onderhoud kunt bepalen op basis van de vochtwaarde in de grond?

Gemeente Bergen op Zoom

Sweco ontwikkelde voor Bergen op Zoom een koppeling tussen de beheerapplicatie voor gemaalbeheer en Obsurv. Handig, alle data in één systeem!

Schade aan voetpad

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland wilde wegschade met een foto via een mobiele telefoon kunnen doorgeven. Sweco ontwikkelde het wegenpaspoort met foto.

Viaduct in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Met het dashboard datakwaliteit controleer je makkelijk je datakwaliteit. Dat maakt het beheer en onderhoud efficiënter en beter voorspelbaar

Een man loopt over de Waalbrug in Nijmegen.

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland beheert en onderhoudt de civiele kunstwerken in hun regio. Sweco voert de kunstwerkinspecties uit en geeft advies.