Een man loopt over de Waalbrug in Nijmegen.

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze civiele kunstwerken in hun regio. Om goed in beeld te hebben wat de staat ervan is, inspecteert Sweco deze kunstwerken en adviseert over de vervolgstappen. Zodat we bruggen, viaducten, duikers en tunnels veilig kunnen blijven gebruiken.

Impact: veilig gebruik van bruggen, viaducten, duikers en tunnels, door kant en klaar inzicht in onderhouds- en beheermaatregelen

De uitdaging: beheer en onderhoud civiele kunstwerken

De verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken ligt bij waterschap rivierenland bij de vakspecialist civiele techniek. Van inspecties tot het bepalen van de vervangingsopgave en het laten uitvoeren van de projecten. Maar dat is veel werk voor één persoon. En omdat het waterschap al sinds 2014 met Obsurv werkt, is het voor hen makkelijk om te schakelen met Sweco.

De oplossing: kunstwerkinspecties door Sweco

Sweco inspecteert de kunstwerken voor Waterschap Rivierenland. Dat scheelt tijd. De inspecteurs van Sweco verwerken de data ook direct in Obsurv, zodat het meteen op de juiste plek staat. Na de inspecties bespreken de adviseur van Sweco en het waterschap de belangrijkste uitkomsten, gebaseerd op conditie- en risicoscores. Wat zijn de bijzonderheden? Welke objecten hebben groot onderhoud nodig? Welke moeten vervangen worden? En wat heeft spoed?

De opbrengst: kant en klaar pakket

Sweco voert de inspecties dus uit voor Waterschap Rivierenland, zet de data direct in Obsurv én brengt in het afstemmingsoverleg een advies uit. Het is een kant en klaar pakket, waardoor het waterschap precies weet wat nodig is. Zo kunnen ze prioriteiten stellen, een programma maken en budget reserveren. Zodat de kunstwerken veilig blijven functioneren en je calamiteiten kunt voorkomen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over kunstwerkinspecties? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.