Kraan werkt aan dijkbeheer

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Met zijn allen droge voeten houden in Nederland. Dat is het hoge doel waar waterschappen aan werken met het beheren van dijken en waterkeringen. Maar daar zijn nu nog veel tussenstappen en subdoelen voor nodig.

Impact: dijkbeheer efficiënter en overzichtelijker bijhouden door keuze voor één systeem

De uitdaging: waterkeringen en dijken overzichtelijk beheren

Het Hoogheemraadschap heeft de wettelijke taak om de staat van de waterkeringen te inspecteren. Tot dusver hebben zij hier geen beheersysteem voor. Ze houden hun onderhoudsactiviteiten bij in Excel en werken bij inspecties weer met een ander programma. Hierdoor worden de gebreken wel geregistreerd en beoordeeld, maar het lukt niet om ook eenvoudig het onderhoud in te plannen.

De oplossing: modules koppelen in Obsurv

Het Hoogheemraadschap heeft al 20 jaar ervaring met Obsurv voor wegbeheer. Daarom willen ze ook voor dijkbeheer Obsurv inzetten om schades of gebreken te registreren, onderhoud te plannen, onderhoudsactiviteiten te combineren, inzicht te hebben in de kosten én om 2 tot 3 jaar vooruit te begroten. En dat allemaal in één programma.
Sweco vond een oplossing in het combineren van twee modules van Obsurv: Kunstwerken en Overige Vakdisciplines. In de module Kunstwerken worden alle maatregelen vastgelegd en in Overige Vakdisciplines maken we de nieuwe vakdiscipline ‘Waterkeringen’. Daarin worden de gegevens gekoppeld.

De opbrengst: overzichtelijk beheer in één systeem

Om alle data uit Obsurv op een interactieve manier inzichtelijk te maken, krijgt het Hoogheemraadschap ook een dashboard met daarin de voortgang van de inspecties en het onderhoud, het kwaliteitsoordeel per dijkvak en de kosten in relatie tot het budget. Zo komt het totale beheer van dijken en waterkeringen overzichtelijk samen in één systeem.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de nieuwe vakdiscipline waterkeringen, die Sweco voor Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in Obsurv maakt? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag me je mee.