Gemeente Woerden

“We hebben 2 weken lang uitvoerig verschillende beheerapplicaties getest. Dit was een onderdeel van onze aanbestedingsprocedure. Obsurv is overduidelijk als winnaar uit de bus gekomen als meest  gebruiksvriendelijke beheersysteem.”

Vincent Reintjes, Projectleider aanbestedingstraject beheersysteem. Gemeente Woerden.

Slim plannen en begroten

“Je wilt niet alleen weten wat waar ligt, je wilt ook berekenen waar er meer of minder kan worden uitgegeven. Daarbij wil je de kwaliteit altijd op een acceptabel niveau houden. Obsurv biedt je de mogelijkheid om verschillende kwaliteitsniveaus vast te leggen met behulp van de schaalbalken van CROW. Bewuste keuzes maken, bezuinigen en inzicht geven in hoe je het geld besteed, is voor iedere gemeente belangrijk. Met Obsurv kan dit en het is nog gemakkelijk ook.”

Uit te breiden in de toekomst

“Sweco zal de conversie van de data uitvoeren voor o.a. wegen, groen, riolering, verkeersborden, kabels & leidingen, spelen en kunstwerken. Wij hebben er voor gekozen om alle modules van Obsurv met een onbeperkt aantal licenties aan te schaffen. Zodat in de toekomst de overige onderdelen van de openbare ruimte kunnen worden toegevoegd en we integraal beheer volledig kunnen toepassen.”

Binnen 4 maanden Obsurv in productie

Na een uitgebreide aanbesteding heeft de gemeente Woerden gekozen voor Obsurv.  Binnen 4 maanden wilde de gemeente Obsurv in productie hebben. Deze strakke planning is gehaald, een grote hoeveelheid werk is in korte tijd uitgevoerd. Lees meer over de voorbereidingen en inzet van Obsurv bij deze gemeente: Woerden aan de slag met Obsurv!

Wil je meer weten over de ervaringen van deze gemeente of over Obsurv?

Bel 0800 – 0224401 of stuur ons een e-mail, wij brengen je graag in contact. Of we komen langs voor een demonstratie.

Obsurv eerst met eigen ogen bekijken? Vraag nu de gratis licentie aan.

licentie