Gemeente Maastricht

“De belangrijkste winst van Obsurv is dat we het hele proces beter kunnen sturen en beheren. Het systeem biedt ons het voordeel dat we onze inspecties digitaal vastleggen en daar vervolgens onze analyses op kunnen doen.”

Projectleider Pierre Jongen van de gemeente Maastricht.

De uitdaging

“Gemeente Maastricht heeft al langere tijd Obsurv in gebruik. Voor de belangrijkste uitdaging moet ik teruggaan naar dat moment van ingebruikname. Wij maakten al langere tijd gebruik van de voorloper van Obsurv en dat systeem hadden we in de loop van de jaren opgetuigd tot een soort Rolls Royce. Toen we overstapten op Obsurv, moesten we eigenlijk weer met een kaal systeem beginnen. Voor sommige beheerders was dat wennen. Het voelde bij wijze van spreken alsof ze in een lelijke eend moesten stappen. Hoe zouden onze gebruikers naar volle tevredenheid gebruik gaan maken van het nieuwe beheersysteem? Dat was onze uitdaging.”

De oplossing

“Als ik terugkijk, dan moet ik zeggen dat de issues die we hadden, wel heel erg goed zijn opgepakt door Sweco. Het gedachtengoed dat aan Obsurv ten grondslag ligt is vanaf het begin prima geweest. En nu de belangrijkste issues en inconsistenties zijn weggewerkt, denk ik dat we bij Maastricht – om de beeldspraak door te zetten – alweer in een solide Mercedes rijden. En wie weet, kunnen we in de nabije toekomst zelfs denken aan een zelfrijdende auto.”

De opbrengst

“De belangrijkste winst van Obsurv is dat we het hele proces beter kunnen sturen en beheren. Het systeem biedt ons het voordeel dat we onze inspecties digitaal vastleggen en daar vervolgens onze analyses op kunnen doen. Vervolgens kunnen we op basis van die analyse kijken wat we allemaal dit jaar nog gaan doen, en wat we juist willen spreiden over meerdere jaren. Beter dan voorheen het geval was, zijn we nu in staat overzicht te houden over meerdere jaren. En een efficiënte meerjarenplanning op te stellen.

Waar ook veel voordeel uit te halen is, is de informatie die voor onze beleidsmakers relevant is. Uiteindelijk zijn zij degene die de budgetten toekennen en het is niet meer dan logisch dat zij goed geïnformeerd willen worden. Het mooie aan Obsurv is dat je heel veel informatie uit het systeem kunt halen, waaronder ook beleidsmatige. Op voorwaarde natuurlijk dat je het beheersysteem goed vult en onderhoudt. Het wordt daardoor makkelijker om een onderbouwde politieke verantwoording af te leggen.”

De toekomst

“Ik denk dat we met Obsurv beter zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Zo is de kans best reëel dat in de nabije toekomst meerdere omringende gemeenten op de applicatie zullen gaan aansluiten. En misschien dat het functionele en het applicatiebeheer dan door de gemeente Maastricht zullen worden uitgevoerd. Er zijn in Nederland al meerdere gemeenten die dat zo hebben georganiseerd. Wij proberen onze organisatie ‘lean’ en efficiënt te maken. En of je met 5 gemeenten 5 keer een eigen Obsurv hebt draaien, of dat je met 5 gemeenten 1 keer Obsurv hebt draaien, dat lijkt mij een legitieme vraag. Het is in ieder geval prettig dat dat soort samenwerking mogelijk is met het beheersysteem.”

De gouden tip voor Sweco

“Wat kan er beter? Altijd een goede vraag. Zelf denk ik dat Sweco nog meer zou moeten en kunnen doen om ervoor te zorgen dat gebruikers zich de belangrijkste mogelijkheden van het systeem eigen maken. En dan heb ik het met name over de voornaamste doelgroep van gemeenten. Sweco biedt workshops aan, dat is waar. Maar in de begeleiding en workshops cursussen zou volgens mij nog veel meer specifiek op de concrete, gemeentelijke toepassingen van Obsurv kunnen worden ingezoomd. Door specifieke voorbeelden te geven, die echt aansluiten bij de praktijk van onze gebruikers.”

Meer informatie

Wil je Obsurv met eigen ogen bekijken? Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.