Obsurv en GeoWeb: de groei naar nieuwe mogelijkheden

Kan je een inspectie die je in Obsurv geconfigureerd en klaargezet hebt, direct met GeoWeb uitvoeren? Kan je een maatregel klaarzetten voor een aannemer en kan die aannemer deze maatregel afmelden op een telefoon? Kan je als beheerder het uitgevoerde onderhoud eenvoudig in het veld controleren?

Sweco wil de werkprocessen in Obsurv die belangrijk zijn voor het effectief beheren van de openbare ruimte, combineren met de mogelijkheden van Geoweb. Bijvoorbeeld door de kracht van GeoWeb Moible toe te passen op de werkprocessen voor het beheer van de openbare ruimte. Denk hierbij aan inspecteren, het uitvoeren van een maatregeltoets, het afmelden van uitgevoerd onderhoud door de eigen dienst of een aannemer, het beoordelen van uitgevoerde werkzaamheden, etc.

Een inspirerende sessie die laat zien wat nu al mogelijk is. Maar ook een sessie die ingaat op de toekomst en de groei naar nieuwe mogelijkheden.