Noord-Brabant: inspecties kunstwerken met AI

Standaard inspectiemethoden zijn waardevol, maar bij verdachte objecten schieten ze soms tekort. Daar is dan kostbaar nader onderzoek nodig waarvan het effect vaak beperkt blijft. Het inzetten van slimme inspectiemethoden en schadebeeldherkenning geeft beheerders de mogelijkheid om verdachte objecten beter in kaart te brengen.

In deze presentatie gaat provincie Noord-Brabant nader in op de methoden die zij hierbij gebruiken, de rol van artificiële intelligentie (AI), en de koppeling van de data in Obsurv met het gebruikte inspectieprogramma.

Een boeiende sessie over de inzet van nieuwe technieken met soms verrassende resultaten. Interessant voor beheerders van civiele kunstwerken die te maken krijgen met verdachte objecten. Maar ook relevant voor technisch adviseurs en anderen die zich bezighouden met de constructieve beoordeling van bestaande betonnen kunstwerken.