Wegenlegger bepaalt juridische status van bepaalde wegen