Back to the roots

‘Back to the roots’ is het centrale thema van deze Gebruikersdag. Daarmee leggen we extra nadruk op de basis, het centrale beheerproces in Obsurv. We kijken naar de functionaliteiten die in het afgelopen jaar beschikbaar gekomen zijn, maar ook naar nieuwe ontwikkelingen die in de Roadmap staan. 

Dankzij de vernieuwingen van het afgelopen jaar kan je de module Overige Vakdisciplines niet alleen conform IMBOR inrichten, maar daarbij ook inspecteren, plannen en begroten met een naar wens te configureren inspectiemethodiek. Ook de rioolbeheerder krijgt veel nieuwe (SaaS) mogelijkheden vanuit de ontwikkelingen van het afgelopen (en het komende!) jaar.

Nieuwe functionaliteit betekent dat je je er ook even in moet verdiepen. Dat je moet leren de mogelijkheden toe passen in jouw processen en oplossingen. Sweco staat uiteraard klaar om je te helpen met trainingen, advies en praktische ondersteuning. Maar wist je dat je ook heel veel kunt leren van je ‘buren’? Het aantal regionale afstemmingen tussen Obsurv-gebruikers neemt toe en we zien hoe dit tot vruchtbare kennisdeling en nieuwe toepassingen leidt. Graag praten we met jullie verder over de mogelijkheden om nog meer te halen uit dit soort regionaal overleg.