Webinar: Obsurv Riolering

Via nieuwsberichten, video’s, LinkedIn-posts en ons klantportaal houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond Obsurv. En gelukkig hebben we ook steeds vaker weer in persoon contact met jullie. Maar soms is er zo veel gaande in een vakgebied, dat we de tijd willen nemen om jullie gericht te informeren via een webinar. Dit geldt momenteel ook voor het vakgebied riolering. Daarom organiseren we op 19 oktober 2021, van 11 tot 12 uur, een webinar. Geef je snel op, zodat je weer volledig op de hoogte bent van het laatste nieuws en de ontwikkelingen rond Obsurv Riolering.

Programma

Er gebeurt veel in het vakgebied riolering. Enerzijds zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden van beheerders. Door klimaatverandering en toenemende pieken in waterbelasting krijgen zij bijvoorbeeld met nieuwe situaties en soms ongekende uitdagingen te maken. Anderzijds zijn er ook factoren die van directe invloed zijn op de doorontwikkeling en het gebruik van (ondersteunende) rioleringssoftware. Zo vragen de ontwikkelingen rond IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) momenteel om aandacht. Zeker nu het IMBOR zich zal gaan doorontwikkelen tot een uitwisselstandaard in samenhang met het GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water).

Tijdens het webinar gaan we in op de betekenis van deze en andere ontwikkelingen en geven we inzicht in hoe we met de integratie van RioGL en de verdere uitrol van Obsurv Riolering hierop aanhaken.

Marijn van den Berg (productmanager Obsurv) en Joep Taminiau (adviseur stedelijk water) geven samen dit webinar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Huidige situatie ontwikkeling Obsurv Riolering
  • Externe ontwikkelingen: het belang en de impact
  • Nieuwe Roadmap opzet
  • Toekomst RioGL en de scope van de RioGL-integratie

Voor wie?

Het webinar is interessant voor alle rioleringsbeheerders die nu met Obsurv/RioGL werken en graag op de hoogte blijven van de verdere productontwikkeling van Obsurv Riolering.

Wanneer?

Datum: dinsdag 19 oktober 11.00 – 12.00 uur.

Aanmelden

Dit webinar is bedoeld voor gebruikers van Obsurv/RioGL. Het wordt georganiseerd door Sweco en is kosteloos. Meld jezelf eenvoudig aan via onderstaand formulier. Je krijgt een aantal dagen voor het webinar een e-mail met nadere informatie en inloggegevens.

Geen velden gevonden.

Toevoegen aan agenda

Webinar: Obsurv Riolering