Obsurv Gebruikersoverleg

Het Gebruikersoverleg is bedoeld als een vertegenwoordiging van alle gebruikers. De deelnemers hebben zichzelf aangemeld en vormen een afspiegeling van de verschillende gebruikers van Obsurv in het hele land. Een paar keer per jaar komt het Obsurv Gebruikersoverleg samen om de ontwikkelingen van Obsurv te bespreken.

Ontstaan Gebruikersoverleg

Het beheren van onze leef- en werkomgeving makkelijker maken, dat is vanaf het begin het doel geweest van Obsurv. Dit doel wordt het beste bereikt als de ontwikkelingen in Obsurv aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Om hier een beter beeld van te krijgen, is er sinds januari 2016 het Obsurv Gebruikersoverleg.

Een paar keer per jaar komt het Gebruikersoverleg sindsdien bij elkaar.  Er is een duovoorzitterschap: vanuit de gebruikers wordt deze taak ingevuld door Irma Smak van de gemeente Amstelveen, Henri Veldhuis vervult de voorzittersrol namens Sweco.

Deelnemers

Wil je weten wie er in het Gebruikersoverleg zitten? Of wil je bepaalde issues graag bij het Gebruikersoverleg inbrengen? Ga dan naar het klantenportaal Mijn Obsurv (let op: inlog vereist). Onder het menu-item ‘Gebruikersoverleg’ stellen de leden zich aan je voor. Zij vertellen meer over hun ervaring met Obsurv en hun beweegredenen om aan het Gebruikersoverleg deel te nemen. Je kunt ook contact opnemen met één van de leden, of de vergaderverslagen van het Gebruikersoverleg teruglezen.

Gebruikersoverleg 2020

De komende bijeenkomsten van het Gebruikersoverleg vinden plaats op:

  • Dinsdag 29 september 2020

Contact

Gebruik je Obsurv maar heb je geen login voor Mijn Obsurv? Vraag deze dan aan via de helpdesk. Of neem voor vragen contact op met Henri Veldhuis.

Toevoegen aan agenda

Gebruikersoverleg 29 sept.