Themabijeenkomst: Benchmarken heeft de toekomst

Benchmarken is een cruciaal onderdeel van professioneel beheer. Het CROW organiseert daarom op 29 januari een themabijeenkomst over benchmarken in Rotterdam. Het doel van deze bijeenkomst is om beheerders en assetmanagers te laten zien hoe zij op uniforme wijze hun beheerprestaties kunnen monitoren en benchmarken. En hoe zij op basis daarvan van elkaar kunnen leren. Lees meer over het programma en meld u aan voor deze bijeenkomst.

Benchmarksystematiek

De in september gelanceerde benchmarksystematiek standaardiseert het bijhouden van de kwaliteit, kosten en arealen voor gemeenten zodat deze eenvoudiger en beter zijn te vergelijken (benchmarken). Door deze gestandaardiseerde systematiek wordt het eenvoudiger voor gemeenten om aan te haken bij bestaande benchmarkorganisaties, in de eigen regio een benchmark te beginnen of om vergelijkingen te maken tussen leden van verschillende benchmarkorganisties. Daarnaast is er door deze ontwikkeling bij gemeenten meer tijd over voor benchlearnen. Ofwel: Op basis van deze systematiek kunnen nu alle beheerders openbare ruimte hun beheerprestaties nog beter en makkelijker benchmarken en onderling van elkaar leren.

Programma

In het eerste deel van de bijeenkomst ‘Benchmarken heeft de toekomst’ wordt u bijgepraat over de benchmarksystematiek en raakt u ge├»nspireerd om ermee aan de slag te gaan. In het tweede, interactieve deel kunt u onder begeleiding van vier benchmarkorganisaties bespreken hoe het benchmarken en het benchlearnen er in de praktijk aan toe gaat. En waar zij in de toekomst heen willen.

Praktische informatie

Waar: Wilhelminakade 179 (40ste verdieping), in Rotterdam

Wanneer: dinsdag 29 januari 2019

Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden

Presentatie Sweco: geautomatiseerde dataverzameling

Marijn van den Berg over benchmarking

Alle 13 Zeeuwse gemeenten en het Waterschap Scheldestromen zijn dit jaar bezig om het beheer van hun verhardingen te benchmarken conform de CROW benchmarksystematiek. Aangezien bijna alle deelnemers gebruik maken van de beheersoftware Obsurv is Sweco gevraagd om de data te verzamelen en te presenteren in een overzichtelijk dashboard. Door te werken met de landelijke standaarden voor IMBOR, weginspecties en beeldkwaliteit blijkt dat de dataverzameling voor benchmarking volledig geautomatiseerd kan worden.

Hiermee opent Sweco de weg voor alle gemeenten, provincies en waterschappen om veel eenvoudiger aan een benchmark deel te nemen. In deze sessie neemt Sweco de deelnemers mee in het dashboard, vertelt over de mogelijkheden voor geautomatiseerde dataverzameling, en gaat met de deelnemers in gesprek over hoe om te gaan met de grote hoeveelheden data die benchmarken oplevert en de ondersteuning die zij daar eventueel bij kunnen bieden. Deze sessie wordt gegeven door Marijn van den Berg. Lees op de site van het CROW meer over het programma en de verschillende presentaties:

Programma

 

Aanmelden

Meld uzelf aan via de website van het CROW (let op: inlog vereist):

Aanmelden

 

Toevoegen aan agenda

Bijeenkomst 'Benchmarken heeft de toekomst'